Control d'accés de vehicles i gestió de pàrquings

El control d’accés de vehicles, cotxes i camions és altra disciplina indispensable per a garantir la seguretat a espais i recintes privats. Usualment instal·lats a tot tipus de pàrquings i llocs dedicats a l’estacionament de vehicles, aquestos sistemes garanteixen el control d’aforament, la vigilància dels recintes i la correcta gestió del transit intern.

Indicats tant per a pàrquings públics com pàrquings privats o garatges, els sistemes de control d’accés de vehicles utilitzen tecnologies de reconeixement de matrícules, càmeres de videovigilància, barreres abatibles, portes automàtiques, intèrfons, caixers automàtics de pagament o emissors de tickets.

Control d'accés de vehicles i gestió de pàrquings i garatges

Funcions dels sistemes de control de vehicles

Les principals funcions dels sistemes de gestió de pàrquings i control de vehicles són:

Gestió dels vehicles als pàrquings públics

A l’hora de gestionar els pàrquings públics, l’automatització dels processos de admissió dels vehicles i el pagament suposa reduir els temps d’espera entre els diferents automòbils i evitar llargues cues i bloquejos del trànsit als pàrquings.

Admissió de vehicles

A l’entrada, la instal·lació més fiable per al control d’accés dels vehicles és la combinació de la barrera de bloqueig amb un sistema de reconeixement de matrícules i un tòtem emissor de tickets/targetes. Aquests terminals imprimeixen una targeta de cartró amb la matrícula del vehicle i l’hora d’entrada a l’estacionament.

Pagament i sortida

A la sortida del pàrquing, els usuaris deuen realitzar el pagament a les màquines automàtiques dedicades. El terminal de pagament admet la targeta que es va recollir a l’entrada i calcula l’import corresponent al temps que el vehicle ha passat al pàrquing.

Una vegada fet el pagament, la màquina imprimeix un ticket amb un codi de barres o un codi QR que l’usuari haurà de validar al post lector, a la sortida del pàrquing, perquè s’alci la barrera.

Pàrquings públics
Sistemes d'accés a pàrquings públics

Sistemes de bloqueig del pas de vehicles

Existeixen diversos tipus de lectors i escriptors RFID, amb diferents característiques i prestacions, que s’utilitzen segons les característiques i necessitats de cada projecte. Els tipus més habituals són:

Control d'accés de vehicles: pilons dissuasoris

Pilons dissuassoris

Els pilons dissuasoris són els sistemes més senzills per al control d’accés de vehicles, cotxes i camions, a més de que són fiables, segurs, fàcils d’instal·lar i necessiten poc manteniment.

Es tracta d’un pal metàl·lic, de major o menor gruix, la funció del qual es bloquejar el pas dels vehicles. Aquestos pilons poden ser fixos, actuant com a bloqueig permanent; o mòbils, amb capacitat d’introduir-se sota terra per habilitar el pas.

Control d'accés de vehicles: barreres abatibles

Barreres abatibles

Les barreres abatibles són l’opció més utilitzada per al control d’accés de vehicles a pàrquings i estacionaments. El seu funcionament és molt senzill: consten d’un cos metàl·lic amb un motor, que fa rotar i alça el braç de la barrera, obrint el pas al vehicle que vol accedir.

Segons l’amplada de la calçada, els braços poden ser més llargs o més curts. Als pàrquings interiors, si l’altura del sostre és reduïda, es pot configurar la barrera per tal de que els braços siguen compostos, és a dir, contenen dos barres plegables que es repleguen en obrir la barrera.

Control d'accés de vehicles: road blockers

Road blockers

Els road blockers són sistemes de bloqueig abatibles integrats a terra. S’utilitzen normalment per al tancament de carreteres, als postos de control o per al bloqueig de l’entrada a instal·lacions d’alta seguretat.

El seu punt fort és l’alta capacitat de resistència als xocs i cops. Per tal que siguin fàcilment reconeixibles quan es troben desplegats, és a dir, tancant el pas, inclouen senyals lluminoses, patrons llamatius de colors i senyals d'stop.

Accés a pàrquing i obertura de garatges des del mòbil

Obertura de garatges i pàrquings amb el mòbil

Gestió d’accés a garatges i pàrquings usant el telèfon mòbil per obrir portes automàtiques, barreres abatibles o pilons dissuasoris. Amb les Apps mòbils es pot obrir l’accés a l’estacionament de diferents mètodes:

– Obertura per veu
– Obertura remota per Wi-Fi
– Obertura automàtica per proximitat

Gestió automàtica de pàrquings i estacionaments de vehicles

Videovigilància i seguretat

Els sistemes de vigilància suposen un punt imprescindible per garantir la seguretat als estacionaments de vehicles, sobretot als pàrquings públics i amb molt de trànsit, com als centres comercials, hospitals, estadis i cinemes; o als pàrquings privats d’hotels, pàrquings urbans o de clubs de socis.

Els sistemes de vigilància es poden controlar de manera centralitzada mitjançant softwares especialitzats, que gestionen l’entrada de totes les càmeres de forma simultània, permeten emmagatzemar les gravacions i tenir un registre dels vehicles que han accedit al pàrquing.

Reconeixement de matrícules de vehicles

Reconeixement de matrícules

Sistemes de videovigilància per a pàrquings

Els sistemes de reconeixement de matrícules es col·loquen a l’entrada dels pàrquings, estacionaments o punts d’accés a instal·lacions i permeten captar el codi identificador de cada vehicle, per tenir un registre de tots els que han accedit.

Es tracta d’un dels sistemes més segurs per al control d’accés de vehicles. L’accés es valida un cop es compara la lectura de la matrícula amb les entrades amb permís d’una base de dades. La monitorització constant permet emmagatzemar informació sobre els vehicles i conductors que han accedit.

Entre les dades recopilades pel sistema tenim la matrícula, l’estat del vehicle, quan i com va entrar o sortir del recinte, quins permisos té o si es troba dins de les instal·lacions a una hora concreta.

Sectors d'aplicació

Pàrquings públics

Pàrquings públics

Admissió de vehicles i cobrament a pàrquings de centres comercials, estadis, cinemes o pàrquings urbans.

Garatges privats

Garatges privats

Obertura i tancament,  amb identificació, de portes a garatges i estacionaments privats o comunitats de veïns.

Pàrquings d'hotels, bars i restaurants

Hotels i restaurants

Control d’admissió i horari dels pàrquings privats d’establiments hotelers, albergs, gimnasos, spas, bars i restaurants.

Pàrquings d'universitats i centres educatius

Centres educatius

Control d’accés als pàrquings d’instituts, universitats i col·legis amb la identificació d’estudiants i professors.

Elecció dels sistemes adequats per al control d'accés a pàrquings i estacionaments

Per poder instal·lar un sistema eficaç de control d’accés de vehicles és imprescindible tenir en compte les necessitats de cada client i les característiques físiques de l’estacionament on es vol instal·lar. Els punts més importants a tenir en compte per dissenyar una bona instal·lació són:

Si es tracta d’un pàrquing públic temporitzat amb cobrament automàtic.
Si es necessita un sistema d’identificació dels usuaris o els vehicles per accedir.
Si el pàrquing ha de incloure una xarxa de videovigilància automatitzada.
– L’espai disponible per instal·lar les barreres, màquines i bloquejos.

Instal·lació de sistemes de control de vehicles a pàrquings

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Si tens alguna pregunta o consulta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Desplaça cap amunt