Sistemes antifurt Checkpoint

Els sistemes antifurt són una eina fonamental per a la prevenció de furts en comerços detallistes i negocis.

Utilitzant tecnologies com la radiofreqüència (RF), els sistemes antifurt de Checkpoint detecten etiquetes o dispositius de seguretat adherits als productes, dissuadint els lladres i alertant el personal en cas d’un intent de robatori.

Sistemes antifurt Checkpoint

Beneficis dels sistemes antifurt

Els sistemes antifurt redueixen significativament les pèrdues per furt als comerços, tant per la seva capacitat dissuasòria com per la efectivitat en la detecció de furts.

Els sistemes antifurt creen un ambient més segur per als clients i el personal de la botiga, millorant la sensació de seguretat i la confiança en el comerç.

Els estudis comercials han demostrat que les botigues amb sistemes antifurt experimenten un augment significatiu de les vendes en comparació als que no els tenen.

Sistemes antifurt Checkpoint Blanc i Negre

Funcions dels sistemes antifurt

CardExchange Producer és un programari integral dissenyat per simplificar i potencial el procés de disseny i impressió de targetes plàstiques. D’entre les seves característiques destaquem:

Prevenció de furts

La principal funció dels arcs antifurt és dissuadir i prevenir el robatori de productes a botigues minoristes, supermercats i botigues.

Control d'inventari

Els sistemes antifurt es poden integrar amb programari d'inventari per facilitar el seguiment de la mercaderia i detectar minves.

Análisi de dades

Alguns sistemes antifurt ofereixen anàlisi de dades sobre els patrons de furt, cosa que permet prendre mesures per millorar la seguretat.

Tecnologíes de detecció

Funcionament dels sistemes antifurt

Les antenes antifurt per radiofreqüència (RF) s’instal·len a les entrades i sortides del negoci. Emeten un camp electromagnètic de baixa potència que les etiquetes de seguretat, també conegudes com a etiquetes antifurt o EAS (Electronic Article Surveillance), detecten en passar.

Les etiquetes antifurt es desactiven al punt de venda en passar per un desactivador específic. Si una etiqueta sense desactivar travessa el camp de detecció de les antenes, s’activa una alarma lluminosa i/o sonora, alertant el personal d’un possible robatori.

Components dels sistemes antifurt

Etiquetes

En format d’etiqueta adhesiva o de xapa amb un pin, els tags són dispositius que tenen un circuit integrat al seu interior i que s’adhereixen o acoplen als productes.

Antenes

Són els arcs que podem trovar a l’entrada i sortida de negocis i botigues. Les antenes emeten una señal de radiofreqüència que activa les etiquetes i tags i fan sonar l’alarma.

Alarmes

Amb senyals acústiques i visuals, les antenes de seguretat fan servir sorolls i llums que s’activen quan noten que una etiqueta passa pel camp de detecció sense a ver sigut desactivada.

On és recomana instal·lar-los?

Es recomana instal·lar sistemes antifurt a les entrades i sortides dels comerços, així com a àrees on s’exhibeixen productes d’alt valor.

També es poden instal·lar en punts de venda específics, com ara taulells o caixes registradores. Són especialment recomanats a zones on haja una alta taxa de furts i robatoris pel seu potencial dissuasori.

Desactivació de les etiquetes RF

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Si tens alguna pregunta o consulta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Desplaça cap amunt