Vigilant: software i apps de control horari i assistència laboral

Les solucions de Vigilant per al control horari i d’assistència laboral no es limíten al hardware. L’empresa també desenvolupa software, apps i programaris propis per garantir un fitxatge precís dels treballadors, un bon control dels horaris i la correcta planificació i realització de tasques.

App Vigilant Profesional: Software de gestió d'equips

L’App Vigilant Profesional és l’alternativa digital al fitxador multibiomètric Vigilant per als operaris i treballadors que desenvolupen tasques a diferents llocs de treball, permetent controlar de forma eficaç les seves activitats i horaris, simplificant els tràmits i augmentant la productivitat.

Capacitats de l'aplicació

D’entre les principals capacitats i beneficis de l’aplicació Vigilant Profesional, destaquem els següents:

Verificació de l'assistència

Registra l’entrada y sortida del personal, així com les hores treballades, descansos i permisos.

Supervisió de rondes

Monitoritza la ubicació i el compliment de las rutes establides i les rondes de treball per part dels equips.

Bona gestió d'equips

Assigna tasques, rep informes i gestiona la comunicació amb els empleats a temps real.

Millora en la productivitat

Redueix el temps administratiu i augmenta l’eficiència i la productivitat del treball.

Funcionalitats de l'App Vigilant Profesional

Permet conèixer la ubicació a temps real dels empleats a l’hora del fitxatge.

Envia missatges, fotos i vídeos al teu equip de forma individual o grupal.

Permet reportar qualsevol tipus de problema o anomalia durant la jornada laboral.

Genera informes detallats sobre l’activitat dels equips o dels treballadors.

S’integra amb sistemes de control d’accés, càmeres de seguretat i programaris de gestió de recursos humans.

Per a qui és indicada l'App Vigilant Profesional?

L’App Vigilant Profesional és ideal per empreses de qualsevol sector i mida que cerquen millorar la gestió dels seus equips; especialment aquells que es traslladen a diversos llocs de treball. És una eina útil per empreses de seguretat, neteja, manteniment, construcció, transport o logística.

App Vigilant Personal

App Vigilant Personal

L’aplicació Vigilant Personal funciona d’una manera similar a l’app Vigilant Profesional, permetent als treballadors fitxar i registrar les seves entrades i sortides des del seu telèfon mòbil.

Aquest programari simplifica el procés de fitxatge, ja que permet els operaris enregistrar els seus horaris de forma manual a l’aplicació, des de qualsevol lloc i amb connexió directa a la base de dades de l’empresa, al núvol de Vigilant.

Per garantir la veracitat dels registres, l’aplicació té accés a la ubicació del telèfon al moment en que es registra una entrada o sortida, així com quan es notifica el compliment d’una tasca o quan es detecta que el treballador no ha fitxat a la hora establida.

App Vigilant Fichador

L’aplicació Fichador de Vigilant funciona com un fitxador portàtil, amb la capacitat de gestionar el control horari dels empleats des de qualsevol lloc mitjançant tecnologia NFC.

Característiques de l'aplicació

Fitxatge contactless per
tecnologia NFC
Coordenades GPS dels
marcatges
Lectura de targetes
d’identificació
Assignació de tasques
i serveis
Alarmes per incompliment
de tasques
Generació d'informes en
PDF i Excel

Funcionament de l’aplicació Vigilant Fichador

Per utilitzar aquesta aplicació, els equips i grups de treball deuen disposar d’un gestor o supervisor que controli el correcte fitxatge de la resta d’empleats.


Aquest supervisor ha de tindre instal·lada la App Vigilant Fichador al seu dispositiu mòbil, que serà l’encarregat de llegir, per mitjà de l’NFC, les targetes identificatives assignades a cada treballador.

App Planificación y Tareas Vigilant

L’aplicació ‘Planificación y Tareas Vigilant’ és indicada per gestionar i planificar el calendari de tasques dels operaris i treballadors. Resulta ideal per supervisar el compliment de les labors i controlar la qualitat dels processos, ja que es poden programar checklists digitals, connectats a temps real amb el cloud de Vigilant per portar un control eficaç.

Entre les seves funcionalitats registrar les possibles incidències ocorregudes i enviar fotografies de les mateixes, generar rebuts d’acudida, firmar digitalment o localitzar per GPS el lloc on s’han portat a terme les tasques.

Per marcar una tasca com a completada, l’operari pot apropar el telèfon als tags NFC o enregistrar-la manualment. Si, per contra, una tasca no s’ha completat, el programari pot enviar avisos per correu electrònic.

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Si tens alguna pregunta o consulta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Desplaça cap amunt