Vigilant: solucions de control horari

Vigilant destaca com una empresa líder al sector del control horari i assistència laboral, oferint una àmplia gama de productes i solucions tecnològiques de nova generació per la seguretat i gestió integral. Els seus productes són idonis per diversos sectors, des de petites empreses fins a grans negocis, brindant seguretat i control total per gestionar els treballadors.

Fitxador biomètric Vigilant

El fitxador de Vigilant és una solució integral per al control i registre de la jornada laboral dels empleats. Utilitzant tecnologia d’avantguarda, aquesta eina automatitza el procés de fitxatge, eliminant la necessitat de registres manuals i reduint significativament els errors.

Capacitats del fitxador

El sistema registra de forma precisa l’entrada i sortida dels empleats, garantint un control rigorós de l’horari laboral.

Incorpora mesures de seguretat avançada per protegir la integritat de les dades dels treballadors, complint amb els estàndards de privacitat i les regulacions vigents.

Permet als empleats fitxar des d’ubicacions remotes, facilitant la gestió del temps per aquells que treballen fora de l’oficina principal o a modalitats de treball flexibles.

Ofereix la capacitat de generar informes detallats sobre l’assistència i puntualitat dels empleats, el qual facilita la presa de decisions informades per part dels gerents i recursos humans.

El fitxador de Vigilant s’integra fàcilment amb altres sistemes i programaris de gestió de recursos humans i nòmines, pel que es simplifica l’administració de dades i processos.

Tecnologíes del fitxador

El fitxador de Vigilant utilitza una combinació de tecnologies avançades per oferir un rendiment òptim i una experiència d’usuari fluïda. Entre elles destaquen:

Empremta dactilar

Utilitza tecnologia d’algoritmes de reconeixement d’empremta dactilar per identificar de manera única a cada empleat i registrar la seva entrada i sortida de forma precisa.

Geolocalització

Utilitza tecnologia de geolocalització per verificar la ubicació dels treballadors al moment del fixatge, garantint l’autenticitat i veracitat dels registres horaris.

NFC

El fitxador fa servir tecnologia NFC per llegir targetes d’identificació i registrar la entrada i sortida dels empleats, interpretant les dades úniques de cada treballador.

Aplicacions pràctiques del fitxador Vigilant

  • Empreses amb personal mòbil: Per empreses amb treballadors mòbils o distribuïts a diferents ubicacions, el fitxador de Vigilant permet una gestió eficient del temps, sense importar la ubicació física dels empleats.

  • Indústria de serveis: A sectors com l’hostaleria, la logística i transport o el comerç minorista, on el control precís de l’assistència és crucial, aquesta eina assegura el compliment dels horaris laborals i l’optimització de recursos.

  • Empreses amb modalitats flexibles de treball: Per organitzacions que ofereixen horaris flexibles o treball remot als seus empleats, el fitxador de vigilant, en conjunt amb les aplicacions de fitxatge, és una solució convenient per el registre d’hores treballades.

Fitxador biomètric Vigilant: en resum

El fitxador biomètric de Vigilant és un sistema idoni per a la gestió del temps i l’assistència laboral. Amb la seva combinació de tecnologia avançada i funcions intuïtives, aquesta eina s’ha convertit en un recurs inavaluable per empreses que cerquen millorar l’eficiència operativa i garantir el compliment normatiu en matèria laboral.

Lector Easy Vigilant: control horari i de tasques

El Lector Easy de Vigilant és un innovador sistema de control horari i de tasques basat en tecnologia NFC. Ofereix una alternativa a l’ús del telèfon mòbil per al fitxatge d’empleats, especialment útil per aquells que treballen a diferents ubicacions o realitzen tasques en moviment.

Característiques d'ús del lector Easy

Fàcil d'operar

El treballador sols ha d’apropar el lector Easy a una etiqueta NFC ubicada al lloc de treball per enregistrar la seva entrada, sortida o la realització d’una tasca.

Dades a temps real

Les dades s’envien automàticament a la plataforma web de Vigilant, permetent fer un seguiment a temps real de l’activitat del personal de l’empresa.

Planificació i gestió

La plataforma permet planificar serveis, rutes i tasques, així com generar informes detallats i personalitzats segons l’empleat, el càrrec o les tasques assignades.

Beneficis del lector Easy de Vigilant

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Si tens alguna pregunta o consulta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Desplaça cap amunt